O autorze


Szymon Konkol - nauczyciel, publicysta, technlog, cukiernik... praca magisterska z aksjologii :)

Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracuję zawodowo jako nauczyciel od 1997 roku do chwili obecnej i posiadam duże doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka- w tym nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu produkcji piekarsko- ciastkarskiej w ZSZ i technikum oraz szkole zawodowej specjalnej.

Jestem stałym współpracownikiem kilku czasopism edukacyjnych i branżowych oraz administratorem kilku serwisów internetowych i platform e-learningowych poświęconych technologii piekarsko- ciastkarskiej i autorem zestawu e-podręczników do nauki zawodu piekarz i cukiernik.

Od roku 2004 zajmuję się wdrażaniem technik e-learningu w nauczaniu zawodu. Jestem autorem platformy nauczania zdalnego oraz multimedialnego kursu przygotowawczego do egzaminów zawodowych na poziomie mistrzowskim i czeladniczym w zawodach piekarz i cukiernik.

Jestem inicjatorem powstania i liderem niezależnej inicjatywy edukacyjnej Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego, której zadaniem jest prowadzenie działalności szkoleniowej dla kadr w zawodach piekarz i cukiernik.

Więcej informacji? Zapraszam do PersonalPortfolio

0 komentarze:

Prześlij komentarz