Innowacyjna szkoła Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego


Wielomiesięczne przygotowania, analizy najnowszych badań, praktyka i doświadczenia
dydaktyków zza granicy - to wszystko leży u podstaw powstania Szkoły Edukacji Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego - stacjonarnych rocznych
studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki. Aplikować
można jedynie do końca tego miesiąca, pierwsze rozmowy z kandydatami odbędą się już 21
czerwca.

Z początkiem roku akademickiego pierwsi studenci rozpoczną naukę w innowacyjnej na polskim
gruncie formie. Zajęcia łączące ściśle teorię z praktyką szkolną będą odbywać się codziennie przez
jeden rok akademicki. Program zajęć przygotowano we współpracy z renomowanym Kolegium
Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College).
Studia są adresowane do absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na
kierunku: filologia polska i matematyka.

Istotnym wyróżnikiem oferty jest kluczowa i integralna część programu kształcenia - praktyki.
Doświadczenia zdobyte w ich trakcie będą omawiane w trakcie zajęć akademickich. Szkoła Edukacji
odpowiada za jakość praktyk, blisko współpracując z siecią starannie wybranych szkół w Warszawie.
- Program Szkoły Edukacji został opracowany tak, by tego wszystkiego, czego obecni nauczyciele
uczyli się już w pracy, na własnych błędach, nasi studenci nauczyli się w ciągu roku - mówi Marcin
Karpiński, wykładowca dydaktyki matematyki.

Program studiów przygotowany został w oparciu o diagnozę obecnych potrzeb nauczycieli polonistów
i matematyków, ale też wyzwań wypracowanych na bazie analizy obecnej podstawy programowej.
- Innowacja w SE to dotychczas niespotykane sprzężenie praktyki i teorii. Poranne zajęcia w szkołach
praktyk, gdzie studenci spotykają się z rzeczywistymi problemami, stają się punktem wyjścia dla
popołudniowych zajęć na uniwersytecie. Poznawane zaś tam teorie natychmiast sprawdzamy w
klasach. Innowacyjność jest widoczna także w programach poszczególnych przedmiotów - uzupełnia
Magdalena Swat-Pawlicka, liderka zespołu tutorskiego Szkoły Edukacji.
Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Tegoroczni kandydaci skorzystają także z
oferty stypendialnej, obejmującej m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania w stolicy. Studenci
zajęcia rozpoczną już 22 sierpnia. Czeka ich 10 miesięcy nauki podzielonej na trzy semestry.
Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca. Pierwsza tura rozmów z kandydatami
planowana jest na 20-21 czerwca 2016 w Warszawie.


Szkoła Edukacji to studia kwalifikacyjne oraz zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli
wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci będą zatem posiadali
uprawnienia do nauczania matematyki lub języka polskiego w szkołach podstawowych, w gimnazjum
oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać także Biuro
Absolwenta - oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w
znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.


***
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to
innowacyjny program studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli powstały dzięki
współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy
merytorycznym wsparciu ze strony Teachers College Uniwersytetu Columbia. To pierwszy tego typu
program w Polsce - roczne studia podyplomowe prowadzone w formule stacjonarnej (dzienne),
łączące ściśle teorię z praktyką.

Więcej informacji: www.szkolaedukacji.pl
Źródło: informacja prasowa - materiał nadesłany


2 komentarze:

  1. Bardzo ciekawy temat. Do każdych przedsięwzięć, które mają na celu poprawę jakości kształcenia podchodzę z wielkim optymizmem. Powodzenia dla studentów!

    OdpowiedzUsuń
  2. Fajnie, że powstają takie ścieżki kształcenia. Fajnie jeśli uczelnia dba o absolwentów, aby znaleźli ciekawą i dobrze płatną pracę.

    OdpowiedzUsuń