Szkoła branżowa - nowy model szkoły zawodowejRuszyła machina zmian w systemie edukacji. „Dobra zmiana” objęła również kształcenie zawodowe. Zmieni się wszystko... Czy na lepsze? Kto wie...
Ogłoszono już planowane zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego. Wzbudzają one szereg kontrowersji a jednocześnie nadziei na poprawę tragicznej sytuacji w jakiej znalazła się edukacja zawodowa w naszym kraju. Zmiany SA konieczne – to pewne.
Zastąpienie dotychczasowej szkoły zawodowej dwustopniową szkołą branżową, matura zawodowa,  wydłużenie czasu nauki w technikach to tylko niektóre zmiany czekające nas od września 2017 roku.
W porównaniu do ostatnich reform szkolnictwa zawodowego jest jednak znacząca różnica. Do prac mających na celu dopasowanie szkolnictwa zawodowego zaproszono bowiem przedstawicieli partnerów społecznych wywodzących się ze środowisk pracodawców. Celem forum przedstawicieli społecznych jest przegląd i aktualizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy w ramach ścisłej współpracy z organami ministerstwa.

Zespoły partnerów społecznych mają mieć wpływ na opracowanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego- uwzględniające oczekiwania rynku pracy, jak również zmiany i modyfikacje w zakresie obowiązującego systemu kwalifikacji zwodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach.
Zadaniem zespołów branżowych jest również przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji i podstawach- programowych dla poszczególnych zawodów w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Partnerzy społeczni mają również za zadanie opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego na podstawie zmodyfikowanych- podstaw programowych kształcenia zawodowego.

W skład przedstawicieli partnerów społecznych weszli kompetentni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze chcący mieć swój udział w planowanych zmianach. Już na tym etapie pojawiło się wiele wartościowych postulatów, które zgodnie z deklaracjami MEN mają być uwzględnione w projekcie wprowadzanych zmian.

Czy wypracowane wnioski i postulaty dotyczące tak ważnych kwestii zostaną uwzględnione i wprowadzone w nowe realia kształcenia zawodowego i wpłyną na poprawę systemu edukacji? Wkrótce się przekonamy.

3 komentarze:

  1. Kształcenie w kierunkach zawodowych jest niezwykle istotne, coraz mniej osób chce chodzić do szkół zawodowych.

    OdpowiedzUsuń
  2. Świetna inicjatywa! Kształcenie dobrych fachowców jest bardzo ważne. Wierzę, że system edukacji w Polsce stanie w końcu na nogi.

    OdpowiedzUsuń
  3. Warto inwestować w szkoły zawodowe ponieważ coraz więcej ludzi z nich rezygnuje na rzecz studiów. Reforma jest niezbędna.

    OdpowiedzUsuń